Engineering

Als het om het ontwerpen van systemen gaat, nemen wij onze klanten graag de zorg voor engineering uit handen. Uitgangspunten voor de architectuur van een systeem zijn altijd jouw wensen, normen en randvoorwaarden. Aangevuld met onze kennis, inzichten en ervaring vormt dit de basis voor het verdere ontwikkeltraject. Ook specifieke elektrotechnische en hardware engineering nemen wij graag voor jouw bedrijf uit handen, waardoor een effectieve overgang van deze fase naar de ontwikkelfase gegarandeerd is.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Werkwijze

Inventarisatie

Om tot een verbeterde situatie te kunnen komen is het van belang om de huidige situatie in kaart te brengen. Hierbij betrekken we ook de mensen op de werkvloer wat veelal zorgt voor een kwalitatief beter advies richting de automatiseringsoplossing. 

Ontwerp

In de ontwerpfase worden één of meerdere oplossingsrichtingen uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met alle eisen en wensen. De uiteindelijk gekozen automatiseringsoplossing wordt vervolgens door onze engineers vakkundig uitgewerkt in een functioneel ontwerp (FO/FDS). Pas nadat je als klant het FO/FDS hebt goedgekeurd wordt gestart met de volgende fase.

Ontwikkeling

Na goedkeuring van het functioneel ontwerp door jou als klant wordt gestart met de ontwikkeling van de software. Aan het einde van de ontwikkelfase vindt een Factory Acceptance Test (FAT) plaats. Door deze test krijg je een goed beeld van de daadwerkelijke werking van de software. De resultaten van de FAT worden vervolgens verwerkt.

Inbedrijfstelling

Wanneer de resultaten van de FAT zijn verwerkt zal de software uiteindelijk geïmplementeerd worden, waarna een Site Acceptance Test (SAT) volgt. De planning voor de inbedrijfstelling wordt altijd vooraf afgestemd met jou als klant, omdat we begrijpen dat we afhankelijk zijn van situationele omstandigheden en de aard van alle werkprocessen.

Nazorg

Wij gaan verder dan enkel het aandragen en implementeren van gerichte oplossingen. Om ervoor te zorgen dat alle processen optimaal blijven presteren bieden we ook services als 24/7 bereikbaarheid, online back-up service, periodiek onderhoud en automatische updates van besturingssystemen en ontwikkelomgevingen als optioneel af te nemen diensten aan.

Referenties

Havens Graanhandel NV

Complete fabrieksautomatisering op het gebied van PLC / HMI / MES voor alle locaties

Nijsen Company

Compete besturing van verwerking van reststromen en productie van veevoeders

RRP Rotterdam Rijn Pijpleiding

Volledige vernieuwing van de communicatie tussen pompstations en hoofdbesturing bij RRP

EcoFuels

Integrale Besturing Biogascentrale EcoFuels

5ers Water en Techniek

PLC besturing voor fonteinen

Nedri Spanstaal

Retrofit bij Nedri Spanstaal

Onze diensten

PLC-Besturingen

Machine en Procesbesturing

Scada-/HMI-toepassingen

Bediening en visualisering

MES-systemen

Productiebeheersingssysteem