EcoFuels

Integrale Besturing Biogascentrale EcoFuels

EcoFuels, specialist in vergisten van lage droge stof biomassa, produceert energie, CO₂ en schoon water van snijafval en reststromen uit de plantenteelt, voedings- en genotmiddelenindustrie. Biomassa die ongeschikt is voor consumptie zet EcoFuels om in stroom, aardgas en zuiver CO2. Al deze producten zijn 100% groen. Sinds 2006 werken we samen met EcoFuels aan vraagstukken omtrent procesautomatisering en het ontwikkelen van software voor de integrale besturing.

Voor het beheersen van het thermofiele vergistingsproces van deze 100% groene energiecentrale, ontwikkelde Brainpact de software voor alle installaties en processen. Een geavanceerd besturingssysteem voor inname van grondstoffen, voedingsprogramma voor het anaeroob vergistingsproces, waterzuivering (MBR) en slibafscheiding. Een compleet beheersingssysteem met toepassing van het door ons ontwikkelde MES-concept Mixas, waarmee ook de koppelingen naar ERP tot stand zijn gekomen.

Twan Geraedts, Bedrijfsleider bij EcoFuels:

"Brainpact is al vanaf de oprichting van ons bedrijf in 2006 dé verantwoordelijke voor de industriële automatisering en besturing van de installaties. Begonnen met het eerste besturingsontwerp tot en met de huidige status van het bedrijf, waarbij ruim 16.000 MWh groene elektriciteit en bijna 3.000.000 m3 groengas per jaar wordt geproduceerd. De installaties worden met de software van Brainpact 100% automatisch bestuurd gedurende 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Eventuele storingen of aanpassingen worden vakkundig aangepakt waarbij het hele Brainpact team, zo nodig inclusief directie, zich inspannen om gedurende 24/7 de installaties maximaal te laten presteren en produceren. EcoFuels is ervan overtuigd dat Brainpact ook in de toekomst, waarin de transitie van fossiel naar groen steeds belangrijker en noodzakelijker wordt, de juiste partner is om dit traject besturingstechnisch tot een goed einde te brengen." 

 

Naar overzicht