EcoFuels

Integrale Besturing Biogascentrale EcoFuels

EcoFuels, specialist in vergisten van lage droge stof biomassa, produceert energie, CO₂ en schoon water van snijafval en reststromen uit de plantenteelt, voedings- en genotmiddelenindustrie. Biomassa die ongeschikt is voor consumptie zet EcoFuels om in stroom, aardgas en zuiver CO2. Al deze producten zijn 100% groen. Sinds 2006 werken we samen met EcoFuels aan vraagstukken omtrent procesautomatisering en het ontwikkelen van software voor de integrale besturing.

Introductie

Aandeelhouder en tevens initiatiefnemer van EcoFuels is Laarakker Groenteverwerking. Met deze producent van groenten voor de diepvries- en conservenindustrie bestond al een jarenlange relatie waarin Brainpact huisleverancier is voor alle besturingssoftware van de productieprocessen. Vanuit die ervaring zijn we betrokken geraakt bij de realisatie van EcoFuels: Een uitdagend project dat zich blijft door ontwikkelen, uitbreiden en innoveren. Bij al deze stappen wordt Brainpact gevraagd om mee te denken en om specifieke vraagstukken over automatiseringstechniek, beheersing en optimalisatie, kostenreductie en efficiencyverbetering te vertalen naar concrete automatiseringsoplossingen.

Onze aanpak

Het productieproces van EcoFuels bestaat uit drie hoofcomponenten: Thermofiele vergisting, waterzuivering en opwaardering van het geproduceerde biogas tot hoogwaardige eindproducten. Het vergistingsproces is een complex, biologisch proces, waar onze engineers geen specifieke kennis van hebben. Zij zullen zich daarom goed moeten laten informeren. Tijdens de inventarisatiefase betrekken we naast het management ook de mensen op de werkvloer door met hen in dialoog te treden. Veelal levert dit waardevolle informatie op wat zorgt voor een kwalitatief beter advies richting de automatiseringsoplossing. Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen zijn onze engineers in staat om vanuit de wensen en behoeften van EcoFuels een op maat gesneden plan te maken met als doel de gewenste situatie te realiseren. 

Gedurende de ontwerpfase worden één of meerdere oplossingsrichtingen uitgewerkt en overlegd, waarbij rekening wordt gehouden met alle eisen en wensen. De uiteindelijk gekozen automatiseringsoplossing wordt vervolgens door onze engineers vakkundig uitgewerkt in een functioneel ontwerp (FO/FDS). Pas na goedkeuring van Twan Geraedts, bedrijfsleider bij EcoFuels, wordt gestart met de ontwikkeling van de software.

Aan het einde van de ontwikkelfase vindt een Factory Acceptance Test (FAT) plaats. Door deze test, veelal met behulp van simulaties, krijg je een goed beeld van de daadwerkelijke werking van de software. Wanneer de resultaten van de FAT zijn verwerkt zal de software uiteindelijk geïmplementeerd worden, waarna een Site Acceptance Test (SAT) volgt. De planning voor de inbedrijfstelling wordt altijd van tevoren afgestemd met EcoFuels, aangezien wij begrijpen dat we afhankelijk zijn van situationele omstandigheden en de aard van alle werkprocessen.

Het resultaat: Een integrale Besturing Biogascentrale EcoFuels

Voor het beheersen van het thermofiele vergistingsproces van deze 100% groene energiecentrale, ontwikkelde Brainpact de software voor alle installaties en processen: Een geavanceerd besturingssysteem voor inname van grondstoffen, voedingsprogramma voor het anaeroob vergistingsproces, waterzuivering (MBR) en slibafscheiding. Een compleet beheersingssysteem met toepassing van het door ons ontwikkelde MES-concept Mixas, waarmee ook de koppelingen naar ERP tot stand zijn gekomen.

En wat vindt Ecofuels van de dienstverlening?

Twan Geraedts, bedrijfsleider bij EcoFuels: "Brainpact is al vanaf de oprichting van ons bedrijf in 2006 dé verantwoordelijke voor de industriële automatisering en besturing van de installaties. Begonnen met het 1e besturingsontwerp tot en met de huidige status van het bedrijf, waarbij ruim 16.000 MWh groene elektriciteit en bijna 3.000.000 m3 groengas per jaar wordt geproduceerd. De installaties worden met de software van Brainpact 100% automatisch bestuurd gedurende 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Eventuele storingen of aanpassingen worden vakkundig aangepakt waarbij het hele Brainpact team, zo nodig inclusief directie, zich inspannen om gedurende 24/7 de installaties maximaal te laten presteren en produceren. EcoFuels is ervan overtuigd dat Brainpact ook in de toekomst, waarin de transitie van fossiel naar groen steeds belangrijker en noodzakelijker wordt, de juiste partner is om dit traject besturingstechnisch tot een goed einde te brengen." 

Terug naar het overzicht