Een nieuwe weg naar een mooie toekomst

11 juni 2019

Een jaar geleden wisten Ton en ik dat we weer een stap wilden zetten met Brainpact. Ons bedrijf is continu in ontwikkeling, zowel organisatorisch als op het gebied van kennis, en de afgelopen jaren hebben we dan ook al enkele flinke stappen vooruitgezet. Voortdurend willen we laten zien dat we voor onze klanten in de industrie een betrouwbare partner zijn voor de industriële automatisering en dat onze focus te allen tijde ligt op het leveren van kwaliteit.

Maar nu wisten we dat we een grotere stap moesten zetten. We groeien zo hard dat we wisten dat, als we datgene waar we zelf altijd grote waarde aan hadden toegekend wilden borgen, we voor een belangrijke keuze stonden. Onze korte lijnen met opdrachtgevers, pragmatische maar ook mooie technologische oplossingen kunnen leveren én de flexibiliteit van ons team wilden we graag zo houden. Tegelijkertijd merkten we dat we op diverse vlakken moesten opschalen. Als familiebedrijf stonden we dan ook voor de keuze om onze organisatie anders in te richten, extra disciplines toe te voegen of eens om ons heen te kijken of er wellicht mooie andere bedrijven zijn waar je als bedrijf bij aan zou kunnen sluiten. Deze laatste optie was ons niet onbekend omdat er eerder al eens belangstelling voor ons bedrijf was getoond. Om een dergelijke belangrijke keuze weloverwogen te maken hebben we ons laten adviseren door Aeternus in Venlo.

Terwijl ikzelf in een van de eerste gesprekken nog met een ‘knoop-in-maag gevoel’ zat, vertelde Maurice Koopmans en Lieke Janssen (adviseurs Aeternus) ons dat we bij afronding van het traject naar alle waarschijnlijkheid zouden terugkijken op een mooie periode. En wat hebben zij gelijk gekregen! Hoewel de emoties soms alle kanten uitvlogen was het goed dat alle rationele aspecten de tijd hebben gekregen om goed uitgewerkt te worden. Ton en ik acteerden in deze periode vaak op ons gevoel, aangezien we veel waarde hechtten aan onze keuzes en wat deze zouden betekenen voor de relaties met onze klanten, welke kansen dit biedt voor onze medewerkers en hoe onze eigen rol er uit zou zien in een nieuwe omgeving. Aeternus slaagde er vervolgens in om emoties, waardes en ratio bij elkaar te brengen. Kortom, we hebben een heel goed gevoel bij het traject dat we samen hebben doorlopen en zijn daarmee heel erg blij met het resultaat: Brainpact is onderdeel geworden van Unica.

Wat ik persoonlijk erg lastig vond, zeker naarmate we dichter bij de closing kwamen, is dat omdat alles onder strikte geheimhouding plaats moest vinden, er veel geblokte afspraken in onze agenda’s stonden. Normaliter zijn we juist zeer transparant in ons zakelijk handelen en delen we enthousiast in het team wanneer er weer potentiële klanten bezocht zijn of wanneer er weer nieuwe kansen liggen voor samenwerkingspartners. Ditmaal bleef het stil tot de bewuste maandagochtend, inmiddels drie weken geleden. Het was spannend maar ook heel fijn dat iedereen aanwezig was toen we tijdens de weekstart het grote nieuws bekend konden maken. En hoewel er ook vragen leefden bij onze medewerkers zagen zij vrij snel de kansen in die de nieuwe situatie biedt.

Gaandeweg het overnameproces werden wijzelf steeds enthousiaster over het idee dat Brainpact deel uit zou gaan maken van een groter geheel. Met name over de nieuwe ontwikkelmogelijkheden die er zijn binnen Unica Industry Solutions. We kijken er dan ook enorm naar uit om Unica nóg beter te leren kennen en volop van elkaars kennis en kunde gebruik te maken.

Ton heeft inmiddels met diverse klanten gesproken en het synergie-effect begint nu al zijn vruchten af te werpen. “Nu ik je dan toch spreek, is er ergens bij Unica ook kennis over…?” Wat ook duidelijk naar voren komt uit deze gesprekken is dat onze klanten waarde hechten aan het in standhouden van onze ‘korte lijntjes’. Gelukkig kan Brainpact die garantie geven en zullen de klanten de service en expertise van ons blijven ontvangen die men van ons gewend is. Daarnaast is Unica geen onbekende binnen ons bedrijf. Al jaren werken we met hen samen binnen diverse projecten voor verschillende opdrachtgevers. Wij verantwoordelijk voor de software, Unica Industry Solutions voor de elektrotechnische werkzaamheden. Een samenwerking op basis van respect en vertrouwen, elkaar iets gunnen en soms iets voor lief nemen. Het is een hele mooie basis gebleken voor de stap die we nu hebben gezet.

Terug naar overzicht