24/7-service: meer dan een trend?

9 maart 2021

Het verlenen van 24/7-servicediensten is iets wat Brainpact al meer dan 25 jaar doet. In die zin niets nieuws en van ‘een trend’ is volgens ons dan ook geen sprake. Toch is een aantal jaren geleden vanuit de samenleving een verandering ingezet, weliswaar mogelijk gemaakt of zelfs geïnspireerd door technologische ontwikkelingen, waar onze dienstverlening op aangepast diende te worden. De term die in dit verband het beste op zijn plaats is, is ‘Instant Gratification’: “Fulfilment without delay, I want it and I want it now!”

Vrij vertaald komt dit voor de industrie neer op het flexibel en snel kunnen inspelen op veranderende klantwensen. Er is niet veel voorstellingsvermogen nodig om te begrijpen dat deze behoefte impact heeft op alle sectoren, waaronder de maakindustrie, de procesindustrie, de logistieke sector en de technische dienstverlening.

Iedereen kent het voorbeeld van een bestelling via internet die de volgende dag (of met een beetje geluk zelfs al dezelfde avond) thuis wordt afgeleverd. Denk bijvoorbeeld ook aan een paardenliefhebber, die graag wil dat een specifiek mengvoeder op zijn of haar paard afgestemd wordt. In dit specifieke geval gaat er een custom made-productieproces vooraf aan het logistieke proces (same day delivery). Alles is mogelijk met de komst van Smart Industry: slimme industrieën met verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Door slim te produceren worden kosten bespaard en kan op een snelle en efficiënte manier maatwerk voor klanten worden geleverd.

Uiteraard horen bij deze digitale fabrieken en ketens ook slimme services om deze bedrijven te kunnen ondersteunen, zodat continuïteit van snelheid en efficiency gewaarborgd blijft. Hierin is onze dienstverlening in die afgelopen 25 jaar zeker veranderd. Naast de hierboven geschetste technologische ontwikkeling in productie- en logistiekprocessen zijn er veel innovatieve en technologische middelen die ook onze dienstverlening hebben veranderd: van het fysiek aanwezig zijn op een fabriekslocatie tot volledige remote ondersteuning. Op deze manier is Brainpact in staat om voor diverse bedrijven een full 24/7-service te bieden, waardoor de kans op stilstand wordt geminimaliseerd. Deze slimme service is voor ons geen trend, als wel onlosmakelijk verbonden met de bedrijven waarmee wij dag in dag uit samenwerken.

Terug naar overzicht