Hoe een standaard kan leiden tot slimmer engineeren

10 June 2016

Een standaardisatie om elektrische schema’s effectiever en efficiënter te construeren. Dat is waar ik onderzoek naar heb gedaan tijdens mijn afstudeerproject  voor de opleiding Elektrotechniek aan Zuyd Hogeschool in opdracht van BRAINPACT.

Als ik woorden mag kiezen die beschrijven hoe ik mijn afstudeerperiode heb ervaren, dan zijn dat “leerzaam”en “uitdagend”. Het onderzoek heeft, door het vele denk- en leeswerk, veel energie gekost. Toch heb ik met veel plezier mijn energie in het onderzoek kunnen stoppen om de beste oplossingen voor de problemen te kunnen vinden.

Het doel van mijn onderzoek was om antwoord te kunnen geven op de vraag:

Hoe moet de standaard worden gedefinieerd om de hoogste effectiviteit en efficiëntie te behalen in het construeren van elektrische schema’s?

Hierbij hebben de deelvragen omtrent de keuze voor het softwarepakket, de te hanteren werkwijze en de invulling van de componentgegevens mij geholpen de onderzoeksvraag te beantwoorden.

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden heb ik een aantal onderzoeksmethoden toegepast. Ik heb gekozen voor een creatieve denkwijze. Ook is er een combinatie toegepast van de systematische onderzoeksmethode en de sneeuwbalmethode.

Wat is een standaard eigenlijk? Een standaard is een afgesproken norm waar elke medewerker in een bedrijf zich aan dient te houden. Dit zorgt er voor dat iedereen dezelfde structuur aanhoudt, waaroor de samenwerking eenvoudiger gaat verlopen. Het is een leidraad waarmee een opdracht of project van begin tot eind op een effectieve, efficiënte en vooral in dezelfde structuur tot stand kan worden gebracht.

Voor het onderzoek heb ik vooral meer kennis opgedaan over de tekenpakketten EPLAN en SEE Electrical. Één van de slimme functionaliteiten die in detail wordt beschreven in het onderzoeksrapport, is het automatisch genereren van elektrische schema´s. Met deze functionaliteit is het mogelijk om, via een Excel formulier, elektrische schema´s te kunnen genereren. EPLAN beschikt nog over een andere slimme functionaliteit namelijk de zogenaamde waardensets. Via deze functie is het mogelijk om een set zodanig in te stellen dat als er een waarde wordt gekozen de rest van de componenten zich daar op aanpast. Hierdoor wordt tijd bespaard omdat geen repeterende handelingen hoeven worden uitgevoerd. Het ontbreken van de waardensets bij SEE Electrical kan worden ondervangen door binnen Excel deze functionaliteit na te bootsen met behulp van VBA en zal er een Graphic User Interface (GUI) moeten worden ontworpen. Een exportmogelijkheid maakt het mogelijk om componenten op een snelle en eenvoudige wijze aan te passen in bijvoorbeeld Excel. Wanneer alle gegevens de juiste waarde bevatten kan het Excel formulier worden geïmporteerd naar het betreffende project. De uitkomst is dan een volledig ingevuld project dat in productie kan worden genomen.

Terugkijkend zou ik liever iets minder tijd hebben besteed aan EPLAN en meer aan SEE Electrical. Waarom? Omdat de functionaliteiten grotendeels overeenkomen en SEE Electrical financieel aantrekkelijker is. Wel ben ik tevreden met de beslissing om een diepgaand onderzoek uit te voeren naar het automatisch genereren van de elektrische schema’s binnen SEE Electrical. Dit heeft namelijk geleid tot een interessante demo over speciale functionaliteiten van SEE Electrical. Hieruit heb ik nieuwe inspiratie en ideeën op kunnen doen met betrekking tot het sneller en efficiënter construeren van elektrische schema’s.

De onderzoeksresultaten geven zeker de mogelijkheid om een goede en uniforme standaard te definiëren en meer effectiviteit en efficiëntie te bereiken. Ook de financiële aspecten hebben meegewogen in de uiteindelijke resultaten en aanbevelingen welke zijn opgenomen in het onderzoeksrapport. Het volledige onderzoekrapport zal ik 29 juni presenteren op Zuyd Hogeschool, bachelor Elektrotechniek. Ton Peeters van BRAINPACT zal daarbij aanwezig zijn en ongetwijfeld nog ingaan op mijn aanbevelingen.

Thijs Jeurens

Share this message

15 June 2023

90-JARIG BESTAAN UNICA

Sinds 2019 is Brainpact  als industrieel automatiseerder onderdeel van Unica Industry Solutions, dé partner voor industriële opdrachtgevers op het gebied van procestechnologie.   

Continue reading

14 April 2022

Bedrijven Unica Industry Solutions bundelen industriële domeinkennis

Vijf industriële specialisten bundelen dit voorjaar hun krachten. De bedrijven Brainpact, PCT Koudetechniek, Pro-Fa Automation, Van Kempen Koudetechniek en Unica Industry Solutions lanceren in april een gezamenlijk portfolio waarmee end-to-end solutions...

Continue reading

1 December 2021

Onze nieuwe financiële controller

Maak kennis met onze nieuwe, maar ervaren financial controller: Yolanda Aarts! 

Continue reading

1 July 2020

Brainpact bestaat 25 jaar!

Een verrassende weekstart! Een spontane actie van ons team om elkaar fysiek te ontmoeten en ook te vieren dat het deze week 25 jaar geleden is dat het bedrijf is opgericht.

Continue reading