Kennis delen vanzelfsprekend?

9 December 2016

Als kers op de taart mocht ik, in een jaar waarin we hard gewerkt hebben om BRAINPACT op de kaart te zetten bij Young professionals, een gastles met excursie organiseren voor 4e jaars Mechatronica studenten van Fontys Hogescholen Venlo.

In een groeiende economie waarbij de schaarste op de arbeidsmarkt in technische beroepen steeds nijpender wordt is het voor het MKB een uitdaging om de vacatures ingevuld te krijgen. In de blog "spanning en uitdaging op de arbeidsmarkt" ga ik uitvoeriger in op achtergronden van deze problematiek.

Hier wil ik graag de verbinding met het onderwijs maken. Jonge mensen moeten al op vroeg in hun leven keuzes maken over de te volgen studierichting en vervolgens is het de vraag of die studierichting en de kwaliteit van het onderwijs aansluit op het aanbod van vacatures in technische beroepen.

Om studenten uit te dagen en hun eigen ambities te laten ontwikkelen in de richting die wij, als een van de technische bedrijven binnen het MKB, voor ogen hebben zullen we in actie moeten komen. “De docent maakt immers het verschil”! Bij de vertaling van theorie naar de praktijk worden manco’s blootgelegd, maar raken studenten ook juist geënthousiasmeerd doordat toepassingsgebieden van leerdoelen inzichtelijk worden. Hierbij is naar mijn mening de inzet van “gastdocenten” vanuit het bedrijfsleven van grote toegevoegde waarde.

Op de Careerday van Fontys waar Brainpact was uitgenodigd om zich te presenteren, sprak ik met Ruud den Bekker, docent Mechatronica. We waren het er snel over eens dat het een toegevoegde waarde heeft als bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen slaan en gericht onderwijs geven op diverse deelgebieden. Dat we het aan elkaar verplicht zijn om jongeren in deze regio uit te dagen en kansen te geven en zich te ontwikkelen, op een manier die tevens toegevoegde waarde oplevert voor de MKB bedrijven die geremd worden in hun groei door de huidige mismatch kwantitatief en kwalitatief.

Tegen deze achtergrond heeft Brainpact invulling gegeven aan een ochtendprogramma voor een twintigtal studenten die in 2017 gaan afstuderen in de richting Mechatronica. We hebben een combinatie gemaakt van een gastcollege en een rondleiding door de fabriek van een van onze opdrachtgevers: Havens Diervoeders te Maashees. Met een geweldig uitzicht over de Maas en de bedrijvigheid van het lossen van schepen en vrachtauto’s die af en aan rijden op de achtergrond, ontvingen we de studenten op het FeedCenter Zuid. Het gastcollege werd verzorgd door onze softwarearchitect Ralf Verstappen. De studenten werden meegenomen in de wereld van MES systemen, de relatie met de ERP-systemen en de PLC omgeving en hoe een ander is toegepast bij Havens. Ook werd een inkijk gegeven in methodes om SQL databases te bouwen, hoe logging wordt opgebouwd, hoe een webinterface wordt gemaakt en hoe data beheerd worden.

Speciale aandacht was er voor de vrachtwagenwegingen die volledig geautomatiseerd plaatsvinden; alle chauffeurs werken met een eigen tablet en het hele terrein is voorzien van een goed wifi-netwerk. De vrachtauto’s zijn voorzien van RFID tags voor voertuigherkenning en op de tablet ziet de chauffeur welke producten hij in welke hoeveelheden moet laden, de silonummers en in welke compartimenten van de bulkwagen de voeders moeten worden geladen. Door volledige automatisering worden (chauffeurs-) handelingen geminimaliseerd en wordt tijdwinst behaald: een half uur tot drie kwartier per vrachtwagen! Uiteraard is Brainpact trots dat ze deze innovatieve software mocht ontwikkelen voor de diervoederproducent en Ralf straalt dat ook uit in zijn presentatie voor de studenten. 

Als laatste onderdeel geeft Ralf een kijkje achter de schermen van ons team van professionals en vertelt hij hoe binnen ons bedrijf software wordt ontwikkeld; welke methodes we gebruiken, volgens welke regels er wordt gewerkt, hoe er wordt omgegaan met versie beheer, wat er wordt gedaan aan controles en reviews en hoe we issue-tracking organiseren intern maar ook met externe toegang.

Uit de vragen en reacties van studenten blijkt dat veel van de onderwerpen die Ralf raakt nog nader uitleg nodig hebben of juist graag nog zouden worden uitgediept. De tijdspanne is daar nu te kort voor want er wacht ook nog een rondleiding die ze absoluut niet willen missen. Wellicht iets voor een volgende keer?

Ton Peeters, de oprichter van ons bedrijf, neemt de studenten mee naar het buitenterrein en de fabriek. Hij vertelt aan de hand van de routing die de grondstoffen maken door het bedrijf het verhaal van de productie en hoe een en ander vanaf  eind jaren tachtig, onder zijn hoede, successievelijk is geautomatiseerd tot de huidige high level automation.
Er is volop productie als de studenten over het terrein en door de fabriek wandelen. Er is veel te zien, maar het is ook goed opletten voor de bewegingen van heftrucks en vrachtwagens omdat de business uiteraard voor gaat. Het proces van malen, mengen en persen is volop in beeld, evenals het afzakken en bulken naar eindproduct. Uiteraard is de nodige tijd doorgebracht in de controlekamer waar een tweetal operators alle schermen met procesinformatie nauwlettend volgen om er voor te zorgen dat alle orders zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden afgehandeld. De studenten gaan in gesprek met de medewerkers van Havens en krijgen uitleg over hun werk, welke signalen ze krijgen en hoe ze daar vervolgens op acteren. Ik loop zelf mee met een groep en hoor uit reacties dat de studenten het leuk vinden om in het hart van de fabriek te zijn en te kunnen zien, horen, voelen en ruiken hoe machines het werk doen, processen zichtbaar worden en zich vervolgens een beter beeld kunnen vormen bij de informatiestromen die dit oplevert. Beide aspecten, het besturen van de machines en daarnaast het beheer van de datastromen die dit oplevert, zijn substantieel onderdeel van ons werk.  Door de combinatie van het gastcollege met de rondleiding hebben we deze onderdelen in beeld gebracht en een bijdrage kunnen leveren aan het verder ontwikkelen van de ambities van deze groep studenten.

Als we met elkaar de ochtend afsluiten kan ik het niet nalaten om ze op het hart te drukken dat ze (bijna) een waardevolle opleiding gaan afronden en zich ten volle moeten beseffen dat ze enorme kansen hebben. Het MKB staat te wachten om deze jongens en 1 dame! uit te dagen en mee te helpen hun ambities te verwezenlijken.

Het is voor ons de eerste keer dat we samenwerken met Fontys, dus de vanzelfsprekendheid uit de titel van dit blog mag ik nog niet bevestigen. Wat we wel zeker weten is dat wij er in ieder geval voor openstaan om kennis te delen met studenten en dat is voor ons team vanzelfsprekend!

Anja Linskens

Share this message

14 April 2022

Bedrijven Unica Industry Solutions bundelen industriële domeinkennis

Vijf industriële specialisten bundelen dit voorjaar hun krachten. De bedrijven Brainpact, PCT Koudetechniek, Pro-Fa Automation, Van Kempen Koudetechniek en Unica Industry Solutions lanceren in april een gezamenlijk portfolio waarmee end-to-end solutions...

Continue reading

1 December 2021

Onze nieuwe financiële controller

Maak kennis met onze nieuwe, maar ervaren financial controller: Yolanda Aarts!  Afgelopen december kwam Yolanda ons team versterken. Na haar opleiding Bedrijfseconomie heeft ze twaalf jaar bij de Belastingdienst gewerkt. Daarna is ze dertien jaar...

Continue reading

1 July 2020

Brainpact bestaat 25 jaar!

Een verrassende weekstart! Een spontane actie van ons team om elkaar fysiek te ontmoeten en ook te vieren dat het deze week 25 jaar geleden is dat het bedrijf is opgericht. Natuurlijk volgt er zodra het weer mag nog een echt feestje, maar de bijeenkomst...

Continue reading

11 March 2020

24/7-service: meer dan een trend?

Het verlenen van 24/7-servicediensten is iets wat Brainpact al bijna 25 jaar doet. In die zin niets nieuws en van ‘een trend’ is volgens ons dan ook geen sprake. Toch is een aantal jaren geleden vanuit de samenleving een verandering ingezet,...

Continue reading