Hoe een standaard kan leiden tot slimmer engineeren

10 Juni 2016

Een standaardisatie om elektrische schema’s effectiever en efficiënter te construeren. Dat is waar ik onderzoek naar heb gedaan tijdens mijn afstudeerproject  voor de opleiding Elektrotechniek aan Zuyd Hogeschool in opdracht van BRAINPACT.

Als ik woorden mag kiezen die beschrijven hoe ik mijn afstudeerperiode heb ervaren, dan zijn dat “leerzaam”en “uitdagend”. Het onderzoek heeft, door het vele denk- en leeswerk, veel energie gekost. Toch heb ik met veel plezier mijn energie in het onderzoek kunnen stoppen om de beste oplossingen voor de problemen te kunnen vinden.

Het doel van mijn onderzoek was om antwoord te kunnen geven op de vraag:

Hoe moet de standaard worden gedefinieerd om de hoogste effectiviteit en efficiëntie te behalen in het construeren van elektrische schema’s?

Hierbij hebben de deelvragen omtrent de keuze voor het softwarepakket, de te hanteren werkwijze en de invulling van de componentgegevens mij geholpen de onderzoeksvraag te beantwoorden.

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden heb ik een aantal onderzoeksmethoden toegepast. Ik heb gekozen voor een creatieve denkwijze. Ook is er een combinatie toegepast van de systematische onderzoeksmethode en de sneeuwbalmethode.

Wat is een standaard eigenlijk? Een standaard is een afgesproken norm waar elke medewerker in een bedrijf zich aan dient te houden. Dit zorgt er voor dat iedereen dezelfde structuur aanhoudt, waaroor de samenwerking eenvoudiger gaat verlopen. Het is een leidraad waarmee een opdracht of project van begin tot eind op een effectieve, efficiënte en vooral in dezelfde structuur tot stand kan worden gebracht.

Voor het onderzoek heb ik vooral meer kennis opgedaan over de tekenpakketten EPLAN en SEE Electrical. Één van de slimme functionaliteiten die in detail wordt beschreven in het onderzoeksrapport, is het automatisch genereren van elektrische schema´s. Met deze functionaliteit is het mogelijk om, via een Excel formulier, elektrische schema´s te kunnen genereren. EPLAN beschikt nog over een andere slimme functionaliteit namelijk de zogenaamde waardensets. Via deze functie is het mogelijk om een set zodanig in te stellen dat als er een waarde wordt gekozen de rest van de componenten zich daar op aanpast. Hierdoor wordt tijd bespaard omdat geen repeterende handelingen hoeven worden uitgevoerd. Het ontbreken van de waardensets bij SEE Electrical kan worden ondervangen door binnen Excel deze functionaliteit na te bootsen met behulp van VBA en zal er een Graphic User Interface (GUI) moeten worden ontworpen. Een exportmogelijkheid maakt het mogelijk om componenten op een snelle en eenvoudige wijze aan te passen in bijvoorbeeld Excel. Wanneer alle gegevens de juiste waarde bevatten kan het Excel formulier worden geïmporteerd naar het betreffende project. De uitkomst is dan een volledig ingevuld project dat in productie kan worden genomen.

Terugkijkend zou ik liever iets minder tijd hebben besteed aan EPLAN en meer aan SEE Electrical. Waarom? Omdat de functionaliteiten grotendeels overeenkomen en SEE Electrical financieel aantrekkelijker is. Wel ben ik tevreden met de beslissing om een diepgaand onderzoek uit te voeren naar het automatisch genereren van de elektrische schema’s binnen SEE Electrical. Dit heeft namelijk geleid tot een interessante demo over speciale functionaliteiten van SEE Electrical. Hieruit heb ik nieuwe inspiratie en ideeën op kunnen doen met betrekking tot het sneller en efficiënter construeren van elektrische schema’s.

De onderzoeksresultaten geven zeker de mogelijkheid om een goede en uniforme standaard te definiëren en meer effectiviteit en efficiëntie te bereiken. Ook de financiële aspecten hebben meegewogen in de uiteindelijke resultaten en aanbevelingen welke zijn opgenomen in het onderzoeksrapport. Het volledige onderzoekrapport zal ik 29 juni presenteren op Zuyd Hogeschool, bachelor Elektrotechniek. Ton Peeters van BRAINPACT zal daarbij aanwezig zijn en ongetwijfeld nog ingaan op mijn aanbevelingen.

Thijs Jeurens

Diese Nachricht teilen

11 September 2019

24/7-service: meer dan een trend?

Het verlenen van 24/7-servicediensten is iets wat Brainpact al bijna 25 jaar doet. In die zin niets nieuws en van ‘een trend’ is volgens ons dan ook geen sprake. Toch is een aantal jaren geleden vanuit de samenleving een verandering ingezet,...

Weiterlesen

11 Juni 2019

Een nieuwe weg naar een mooie toekomst

Een jaar geleden wisten Ton en ik dat we weer een stap wilden zetten met Brainpact. Ons bedrijf is continu in ontwikkeling, zowel organisatorisch als op het gebied van kennis, en de afgelopen jaren hebben we dan ook al enkele flinke stappen vooruitgezet....

Weiterlesen

21 Mai 2019

Unica sterker in industriële automatisering met acquisitie Brainpact

Technisch dienstverlener Unica heeft zijn organisatie uitgebreid door de acquisitie van Brainpact. Met de overname van het in industriële automatisering gespecialiseerde softwarebedrijf versterkt Unica zijn kennis en ervaring op het gebied van industriële...

Weiterlesen

7 Mai 2019

Security van toenemend belang in de industrie

Security is de laatste jaren een belangrijk thema voor bedrijven. Althans, dat zou het moeten zijn. Maar het is tegelijkertijd een lastig thema. Iedereen kent de standaard vergelijkingen met de analoge wereld: wanneer je van huis gaat zorg je ervoor dat...

Weiterlesen